Over Wiesje Leenstra

 

Ik ben mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige en heb daarna in de kraam- en thuiszorg gewerkt. Alternatieve therapieën trokken mijn aandacht door de, achteraf verkeerde, gedachte ‘baat het niet dan schaadt het ook niet’.

 
 
Wiesje Leenstra
 
 

Mede hierdoor belandde ik via het alternatieve circuit in het occultisme. Maar dankzij veel gebeden en Gods genade ben ik hieruit gered en tot bekering gekomen. Wat ik slechts in theorie wist, werd toen werkelijkheid: ‘Jezus leeft echt!’. Mijn leven werd behoorlijk op de kop gezet, niet alleen dat van mij, maar van allen die dichtbij mij stonden.

Mijn interesse was gewekt voor de geestelijke en psychische aspecten van het menszijn. Dit leidde onder anderen tot het volgen van pastorale cursussen, de ETS en het verrichten van pastoraal werk in de kerkelijke gemeente. Om mij te professionaliseren in het pastoraat en het werken met mensen, ben ik de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de CHE te Ede gaan volgen. In augustus 2005 heb ik mijn diploma ‘Bachelor of Social Work’ behaald.

 
 
 
 

Leven vanuit het volbrachte werk van de Here Jezus en daardoor in de vrijheid komen, werd een belangrijk item in mijn leven en werk. Het verlangen groeide om dit met anderen te delen en te starten met een eigen praktijk. Deze wens ging in 2006 in vervulling.

Omdat ik God als Maker zie van elk uniek mens heb ik zijn wijsheid en inzicht nodig. Hij weet precies wat er aan de hand is en wat nodig is om tot herstel te kunnen komen. Graag onderzoek ik dit samen met de hulpvrager, die hierin de regie heeft. Het doel is de ander in verbondenheid te brengen met zichzelf, de ander en zijn Schepper en daardoor het leven met vreugde te kunnen leven.                                                                                                                                                                                                           

Naast deze grondhouding werk ik met verschillende methodieken vanuit de opleiding MWD en de post-HBO opleiding 'systeem gericht werken', cursussen en workshops zoals ‘focussen’, ‘zegenend helpen', 'een taal erbij', 'mentaliseren', 'narcisme begrijpen en hanteren'.


 
 
 
 

Het samenwerken met collega’s en volgen van supervisie spelen een belangrijke rol in dit alles. Juist het delen van verschillende inzichten geeft een breder en daardoor beter beeld, waardoor mijns inziens de hulpvrager professioneler wordt geholpen.
Tevens kan ik een beroep doen op andere disciplines, waaronder een psycholoog en jurist.

Het is mijn wens dat een ieder in de vrijheid komt waartoe God hem/haar heeft geroepen (Gal.5:13) en dat ik daarin een steentje mag bijdragen.

Naast mijn werkzaamheden als maatschappelijk werker en pastorale hulpverlener ben ik weer actief als verpleegkundige in de thuiszorg/terminale zorg.


 
 
 
 

Ik zie elk mens als een unieke schepping, bestaande uit geest, ziel en lichaam die elkaar sterk beïnvloeden. Daarom is de combinatie van deze werkzaamheden voor mij een prachtig concept voor hulpverlening aan de gehele mens.